Trầm Hương Nụ Đặc Biệt 30 Nụ

120,000

Thành phần:

vụn trầm. keo bời lời

Số lượng: 30 nụ

thời gian cháy: 3-4h/nụ

 

Trầm Hương Nụ Đặc Biệt 30 Nụ

120,000

Danh mục: